grapershop

Stipt Real Effective - Lady Line

€18,95

Stipt Real Effective Cleaner is een krachtige Alkalische reiniger bestemd voor motorruimtes, wielkasten, velgen en de bodem van uw auto. Verwijderd zeer snel en doeltreffend hardnekkig vuil, vet, wax, remstof en verontreiniging van allerlei aard.

 

LET OP:

 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • Na het werken met dit product.
 • Grondig wassen.
 • Beschermende kleding, handschoenen, mond- kapje, gelaatsbescherming en oogbescherming dragen.
 • Niet inslikken!
 • Bij contact met de huid of het haar direct de verontreinigde kleding uittrekken en direct afspoe- len.
 • Bij contact met de ogen direct spoelen voor een paar minuten. Indien nodig contactlenzen verwijderen en blijven spoelen.
 • Niet bestemd voor het schoonmaken van alles wat leeft.
 • RAADPLEEG UW HUISARTS
 • Vernevel het product op het vervuilde oppervlak en laat het maximaal 5 minuten intrekken.
  Bewerk het oppervlak met een Multi Detail Brush, Wheel Brush, Detail Brushes of Wash Sponge en spoel het oppervlak schoon.

  Gebruik te alle tijde handschoenen, oogbescherming, huidbescherming en een mondkapje.

  Niet bestemd voor gepolijste velgen.

Waarschijnlijk vind je dit ook leuk

Recent bekeken