Stipt Real Effective

€18,95

Stipt Real Effective Cleaner is een krachtige Alkalische reiniger bestemd voor motorruimtes, wielkasten, velgen en de bodem van uw auto. Verwijderd zeer snel en doeltreffend hardnekkig vuil, vet, wax, remstof en verontreiniging van allerlei aard.

 

LET OP:

  • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • Na het werken met dit product.
  • Grondig wassen.
  • Beschermende kleding, handschoenen, mond- kapje, gelaatsbescherming en oogbescherming dragen.
  • Niet inslikken!
  • Bij contact met de huid of het haar direct de verontreinigde kleding uittrekken en direct afspoe- len.
  • Bij contact met de ogen direct spoelen voor een paar minuten. Indien nodig contactlenzen verwijderen en blijven spoelen.
  • Niet bestemd voor het schoonmaken van alles wat leeft.
  • RAADPLEEG UW HUISARTS

 

Recent bekeken